WASHI TAPES

WASHI TAPES

Washi Tape : από την Ιαπωνία με αγάπη! Κολλάει παντού, σε χαρτί, ξύλο, μέταλλο, γυαλί και πλαστικό. Απαραίτητο κι αγαπημένο υλικό για τις κατασκευές σας, ιδανικό για τις τελευταίες μικρές λεπτομέρειες που θα ολοκληρώσουν το έργο σας.Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8121

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8121

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,10€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,50€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-6007

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-6007

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 5 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολλ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-7001

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-7001

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 5 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολλ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-7006

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-7006

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 5 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολλ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-7011

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-7011

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 5 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολλ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-7024

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-7024

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 5 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολλ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-7033

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-7033

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 5 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολλ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-7034

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-7034

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 5 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολλ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8025

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8025

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8026

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8026

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8062

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8062

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8084

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8084

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8120

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8120

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8148

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8148

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8151

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8151

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8160

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8160

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8165

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8165

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8182

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8182

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8183

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8183

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8235

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8235

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8238

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8238

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8239

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8239

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8241

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8241

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8242

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8242

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8243

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8243

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8268

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8268

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8269

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8269

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8348

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8348

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8367

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8367

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8372

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8372

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8375

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8375

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8376

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8376

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8388

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8388

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8390

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8390

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8414

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8414

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8441

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8441

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8473

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8473

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8512

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8512

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8529

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8529

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8533

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8533

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8544

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8544

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8545

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8545

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8555

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8555

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8579

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8579

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,41€ Χωρίς ΦΠΑ: 2,75€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8347

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8347

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,96€ Χωρίς ΦΠΑ: 3,19€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8387

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8387

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,96€ Χωρίς ΦΠΑ: 3,19€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8561

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8561

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 1,5 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

3,96€ Χωρίς ΦΠΑ: 3,19€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-6003

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-6003

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 3 εκατοστών και μήκους 5 μέτρων. Mπορείτε να γράψετε απ..

5,12€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,13€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-6009

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-6009

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 3 εκατοστών και μήκους 5 μέτρων. Με διάφορα σχέδια περι..

5,12€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,13€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8343

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8343

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 3 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολλή..

5,12€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,13€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8344

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8344

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 3 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολλή..

5,12€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,13€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8452

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8452

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 3 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Με διάφορα σχέδια περ..

5,12€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,13€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8497

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-8497

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 3,8 εκατοστών και μήκους 10 μέτρων. Κολλάει παντού! Κολ..

5,39€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,35€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-6001

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-6001

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 5 εκατοστών και μήκους 5 μέτρων. Με διάφορα σχέδια περι..

6,14€ Χωρίς ΦΠΑ: 4,95€

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-6005

Αυτοκόλλητη Διακοσμητική Tape-6005

Αυτοκόλλητη ταινία διακόσμησης, πλάτους 10 εκατοστών και μήκους 5 μέτρων. Mπορείτε να γράψετε α..

10,78€ Χωρίς ΦΠΑ: 8,69€

Εμφάνιση 1 έως 55 από 55 (1 Σελ.)

Keroplast © 2001 - 2020

Visa Mastercard Maestro